Velkommen til Kenneth Ravn Ottesen`s internettside.

Kenneth Ravn Ottesen har laget en serie bilder som handler om livet.
Jeg begynte tidlig å gruble mye, og ideene til de første bildene dukket opp i 1989.
Ideene ble først til bilder i 1994. Siden har jeg arbeidet med å få ideene ned på papiret.
I perioden 1996-1998 var jeg langt nede psykisk, noe som vises godt igjen på selve
streken i bildene fra denne perioden.
 


 

Det siste året har jeg hatt flere utstillinger med mine bilder.
Mange av bildene er sterke og dystre. Meningen er å gi et innblikk i angst og depresjon.
Selv om det nærmest er umulig, har jeg forsøkt å gjengi lidelsene i denne
folkesykdommen i mine bilder.
 
  Jeg tar gjerne imot kommentarer til mine bilder fra deg, send en epost: kenneth